Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności

News

Statystyka ruchu pielgrzymkowego

W Gidlach, w trakcie corocznego spotkania kustoszy sanktuariów, został zaprezentowany projekt jednolitego dla całej Polski sposobu zbierania danych na temat ruchu pielgrzymkowego w Polsce.

Więcej…

 

Życie parafialne w diecezji siedleckiej

Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono pełne badanie odbioru duszpasterstwa parafialnego. Badaniem objęci zostali katolicy praktykujący diecezji siedleckiej. Dotyczyło ono nie tylko przyjmowanych przez katolików postaw, ale również ich stosunku do prowadzonego duszpasterstwa. Opracowany raport zawiera nie tylko zasadnicze wyniki badania, ale również wyprowadzone na ich podstawie zasadnicze postulaty dla duszpasterstwa.

Więcej…

 

Prof. Margaret Archer na seminarium edukacji religijnej

21 września gościła w naszym instytucie prof. Margaret Archer. Wzięła udział w seminarium poświęconym edukacji religijnej. W trakcie kilkugodzinnego spotkania zastanawialiśmy się nad problemami związanymi z nauczaniem religii w polskich szkołach oraz podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zależności edukacji religijnej oraz edukacji publicznej w Polsce.

Więcej…

 

Zjazd Socjologiczny w Gdańsku

Jednym z wydarzeń towarzyszących odbywającego się w dniach od 14 do 17 września w Gdański XVI Zjazdu Socjologicznego jest wystawa poświęcona 1050-rocznicy chrztu Polski.

 

Więcej…

 

World Youth Day

ISKK is conductiong research on international World Youth Day (WYD) participants. The study includes quantitative  methods proposed by Australian Catholic University during World Youth Day in Sydnay in 2008, as well as qualitative methods based on questions proposed by German researchers during WYD in Cologne in 2005.

 
Więcej artykułów…