Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Konferencja religijność Polaków 1991-2011

Jakie zmiany zaszły w polskim katolicyzmie w ciągu 20 lat transformacji? Jak zmienił się w wolnej Polsce Kościół katolicki? W jakim kierunku zmienia się polska religijność? Odpowiedzi na te pytania przynosi badanie, które przeprowadził prowadzony przez pallotynów Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Wyjątkowość tego badania polega na tym, że ankietowani odpowiadali na pytania, obejmujące szereg kluczowych obszarów życia religijnego człowieka, które potraktowane łącznie pozwalają na stworzenie pełnego obrazu religijności i zmian, jakie w tym obszarze następują. Określona metoda i technika badań pozwoliła z kolei na porównanie wyników badania z 2012 r., z tymi, jakie uzyskano w badaniach w 1991 i 1998 r.

Więcej…

 

40 lat ISKK

Z okazji 40-lecia istnienia Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK) we wtorek 22 stycznia odbędzie się w Warszawie sesja naukowa z udziałem zaproszonych gości reprezentujących instytucje naukowe w Polsce.

Więcej…

 

Badanie zakonów

SACInstytut Statystyki Kościoła Katolickiego opracował raport z badania Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). Przeprowadzone na zlecenie Prowincji miało na celu stworzenie obrazu postaw życia zakonnego jednej z pallotyńskich prowincji w Polsce.

Więcej…

 

Dominicantes 2012

W październiku zostanie przeprowadzone w całej Polsce badanie dominicantes.

Więcej…

 

Dominicantes 2011 - prezentacja

Na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 28 czerwca w ISKK, zaprezentowano najnowsze statystyki dotyczące praktyk niedzielnych Polaków (dominicantes i communicantes).

Więcej…