Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Francuskie dominicantes

Francuski Instytut Opinii Publicznej przeprowadził na zlecenie katolickiego dziennika La Croix sondaż na temat religijności Francuzów. Wyniki pokazują, że chociaż 64% z nich uważa się za katolików, na mszę św. w każdą niedzielę uczęszcza jedynie 4,5%. Jednocześnie aż 15% średnio raz w miesiącu uczestniczy we mszy św.

Więcej…

 

Boże Narodzenie

W polskiej kulturze dominują wyraźnie zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Są one kultywowane nawet przez osoby niewierzące i niezwiązane z Kościołem Katolickim. Wiele zwyczajów religijnych stało się częścią kultury rodzinnej i są przez nią przekazywane, niezależnie od tego, czy członkowie rodziny są wierzącymi czy obojętnymi religijnie.

Więcej…

 

Siostry zakonne

siostryJest ich w Polsce prawie tyle samo ilu księży diecezjalnych. Siostry zakonne są jednak bardzo zróżnicowane w formie swego życia oraz działalności. To sprawia, że nie jest łatwo ustalić ile sióstr żyje w polskim Kościele. Z drugiej jednak strony ta różnorodność charyzmatów sprawia, iż silniej oddziałują na środowiska w których żyją.

Więcej…

 

Kto przygotuje szopki i paczki?

 

Przed Bożym Narodzeniem w parafii zawsze więcej się dzieje. Organizowane są zbiórki pieniędzy, szykuje się paczki dla dzieci z ubogich rodzin, nieraz przygotowuje się wigilię dla ubogich, rozprowadzane są opłatki na wigilijny stół. Ponadto trzeba przygotować w kościele szopkę. Kto to wszystko robi? Na kogo można liczyć?

Więcej…

 

Żywy Kościół


Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC przeprowadził ogólnopolskie badanie katolickich wspólnot, organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji czyli tak zwanego kościelnego trzeciego sektora.

Więcej…