Dominicantes 2009

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC od roku 1972 prowadzi badania socjologiczno-statystyczne na temat religijności w Polsce. W roku 1979 rozpoczął badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Badania te w takiej samej formie prowadzone są do dzisiaj. W jednym dniu (wybrana niedziela października lub listopada) we wszystkich parafiach w Polsce liczeni są wierni. Wyniki tych badań są dokumentowane i służą jako dodatkowy materiał w badaniach nad polską religijnością.


Warto zauważyć, że są to tylko dwa wskaźniki religijności – msza i komunia niedzielna. Jednak są to wskaźniki bardzo znaczące. Okazuje się, że stan dominicantes i commnunicantes jest kompatybilny z wynikami innych nieraz bardzo szczegółowych badań religijności.

Ponadto wyniki prowadzonych od 30 już lat badań dominicantes i communicantes pozwalają na odpowiedź na konkretne pytania oraz weryfikację hipotez. Jest to więc materiał z jednej strony uzupełniający, a z drugiej inspirujący w badaniach religijności.

Religijność jest procesem i trudno poszukiwać w procesie zmian religijności takich konkretnych, jednoznacznych punktów czasowych. Raczej można mówić o pewnych okresach czasu, w których przejawia się pewna tendencja zniżkowa, czy też proces wzrastający.

Obserwując wyniki badań dominicantes z 30 lat można (oczywiście umownie) ukazać trzy okresy przemian – spadku dominicantes.

I. Pierwszy okres to lata 1980 – 1990, gdy średni procent dominicantes dla Polski oscyluje blisko 50%. W roku 1987 wynosi 55,3%, ale ostatni raz wartości powyżej 50% procent przyjmuje w roku 1990 (50,3%).
II. Drugi okres to lata 1991-2007, w którym średni procent dominicantes dla Polski zamyka się w przedziale 43-46 %.
III. Wydaje się, że trzeci okres zaczął się w roku 2008, kiedy to procent dominicantes spadł do 40,4%. Wprawdzie w roku 2009 jest nieco wyższy (41,5%), ale może to już być wyrazem dalszej tendencji spadkowej. Pokażą to wyniki następnych lat.

Przez całe 30 lat wzrasta communicantes. Przyjmując powyższe okresy czasowe, przedstawia się on następująco:

1980-1990: 7,8%-10,7%
1981-2007: 10,8-17,6%
2008-2009: 15,3-16,7%


Do pobrania: prezentacja dr. L. Adamczuka.

 

 

Dominicantes 2009 [w%]

POLSKA

41,5

białostocka

44,3

bielsko-żyw.

50,2

bydgoska

40,4

częstochowska

38,2

drohiczyńska

47,7

elbląska

30,4

ełcka

35,5

gdańska

39,7

gliwicka

44,0

gnieźnieńska

41,8

kaliska

47,2

katowicka

43,9

kielecka

43,8

koszalińsko-koł.

28,3

krakowska

51,8

legnicka

32,1

lubelska

38,6

łomżyńska

46,1

łowicka

33,4

łódzka

28,7

opolska

50,7

pelplińska

49,8

płocka

33,5

poznańska

44,1

przemyska

60,6

radomska

41,4

rzeszowska

65,3

sandomierska

45,1

siedlecka

47,6

sosnowiecka

28,7

szczecińsko-kam.

27,5

świdnicka

33,3

tarnowska

70,9

toruńska

38,2

warmińska

34

warszawska

31,8

warszawsko-pr.

33,9

włocławska

35,6

wrocławska

36,7

zamojsko-lub.

45,3

zielonogórsko-gorz.

32,9

 

Communicantes 2009

Communicantes 2009 [w%]

Polska

16,7

białostocka

19,4

bielsko-żyw.

18,3

bydgoska

17,1

częstochowska

15,5

drohiczyńska

18,4

elbląska

12,6

ełcka

17,1

gdańska

17,1

gliwicka

17,4

gnieźnieńska

17,5

kaliska

20,1

katowicka

20

kielecka

18

koszalińsko-koł.

11

krakowska

18

legnicka

13,3

lubelska

18,6

łomżyńska

19,2

łowicka

15,4

łódzka

12,1

opolska

22,1

pelplińska

19,6

płocka

12,1

poznańska

19,2

przemyska

17,1

radomska

16

rzeszowska

18,4

sandomierska

17,1

siedlecka

17,9

sosnowiecka

11,1

szczecińsko-kam.

11,3

świdnicka

13,9

tarnowska

25

toruńska

16,3

warmińska

14,2

warszawska

14,2

warszawsko-pr.

14,9

włocławska

13,8

wrocławska

15,3

zamojsko-lub.

19,5

zielonogórsko-gorz.

13,4

 

Dominicantes i communicantes 1980-2009 [w%]

Dominicantes i communicantes 1980-2009

Rok

Dominicantes

Communicantes

1980

51

7,8

1981

52,7

8,1

1982

57

9,6

1983

51,2

8,6

1984

52,2

8,9

1985

49,9

9,1

1986

52,9

10,4

1987

53,3

11,1

1988

48,7

10,7

1989

46,7

9,9

1990

50,3

10,7

1991

47,6

10,8

1992

47

14

1993

43,1

13

1994

45,6

13,1

1995

46,8

15,4

1996

46,6

14,5

1997

46,6

15,2

1998

47,5

17,6

1999

46,9

16,3

2000

47,5

19,4

2001

47,2

16,6

2002

45,7

17,5

2003

46

16,9

2004

43,2

15,6

2005

45

16,5

2006

44,5

16,1

2007

44,2

17,6

2008

40,4

15,3

2009

41,5

16,7

Wyszukiwarka

Copyright © ISKK 2018. All Rights Reserved.

Realizacja projektu: Nanotechnic