Parafie katolickie w świecie

W Kościele powszechnym istnbieje 436,788 tzw. ośrodków pastoralnych. Przez osrodki pastoralne rozumie się miejsca z własnym kościołem oraz duszpasterzem. Średnio na jeden ośrodek pastoralny przypada 12,031 mieszkańców (w Europie 4,889, w Azji 38,694).

Wśród ośrodków pastoralnych istnieje 218,383 parafii w Kościele powszechnym.

13,298 parafii istnieje w Afryce

56,344 w Ameryce

22,830 w Azji

123,514 w Europie

2,397 w Oceanii

 

213,674 parafii kierowanych jest przez księdza (prezbiter na stałe mieszkający w parafii), natomiast 3,253 z nich powierzonych jest osobą, które nie posiadają święceń kapłańskich. 1,397 takich parafii działa w Europie.

Copyright © ISKK 2017. All Rights Reserved.

Realizacja projektu: Nanotechnic