Katolicy w świecie

Centralne Biuro Statystyczne Watykanu opublikowało nowy rocznik statystyczny za 2013 r. Zawarte są w nim m.in. dane na temat liczby katolików w świecie. W tym roku również Pew Research Center opublikował prognozy liczby wyznawców religii w świecie do 2050 r. Prezentujemy je w skrócie.

Najnowszy rocznik statystyczny Kościoła katolickiego (Annuarium Statisticum Ecclesiae z 2013 szacuje liczbę katolików w świecie na 1 253 926 tysięcy, co stanowi 17,7% populacji wszystkich ludzi na świecie (z 7 093 798 tys.). Między poszczególnymi krajami istnieją znaczne różnice. Największy odsetek katolików zamieszkuje Amerykę Południową (63,6%), Europę (39,9%) oraz Oceanię (26,0%). Najmniejszy, ale wykazujący tendencje wzrostową, odsetek katolików mieszka w Azji (3,2%).

Z obliczeń amerykańskiego Pew Research Center wynika, że w 2010 w świecie żyło 2,17 miliarda chrześcijan, 1,6 miliarda muzułmanów, 1,13 miliarda osób nieprzynależących do żadnego wyznania, 1,03 miliarda hinduistów, 0,49 miliarda buddystów, 0,40 miliarda wyznawców religii pierwotnych, 0,06 miliarda wyznawców innych religii oraz 0,01 miliarda żydów. Autorzy opracowanego przez ten instytut raportu szacują, że do 2050 roku liczba chrześcijan wzrośnie do 2,92 miliarda. W tym samym czasie przyrost liczby muzułmanów będzie znacznie szybszy, co sprawi że liczba chrześcijan i muzułmanów w 2050 r. będzie zbliżona.

 

 

 

Wyszukiwarka

Copyright © ISKK 2018. All Rights Reserved.

Realizacja projektu: Nanotechnic