Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Badania pastoralne Ewaluacja programu duszpasterskiego 2013-2017

Ewaluacja programu duszpasterskiego 2013-2017

Prezentujemy wstępne wyniki badań dotyczących ogólnopolskiego programu duszpasterskiego za lata 2013-2017.

Z programem duszpasterskim realizowanym w latach 2013-2017 zapoznała się zdecydowana większość proboszczów w Polsce (87%). Najczęściej proboszczowie mieli okazję poznać program poprzez wydrukowaną książkę (72%). Jednak ponad połowa z nich faktycznie nie korzystała w ogóle albo bardzo rzadko (55%) korzystała z programu. Jedynie połowa proboszczów w Polsce jest przekonana, że opracowywanie programów duszpasterskich jest potrzebne.

Księża, którzy korzystali z programu najchętniej sięgali po materiały homiletyczne (60%) i liturgiczne (50%). Znacznie rzadziej czerpali z propozycji pastoralnych (35%) i katechetycznych (23%). Połowa proboszczów stara się opracowywać program duszpasterski dla własnej parafii. Najbardziej popularnymi formami realizacji programu było ustawienie w świątyni świecy jubileuszowej (48%), odnowienie przygotowania do chrztu św. (50%) oraz zorganizowanie nabożeństwa pokutnego (33%). Najmniej popularnymi zaś: inicjatywa jubileuszowej drogi chrzcielnej (9,8%), noc konfesjonałów (21%) oraz rekolekcje kerygmatyczne (27,4%).

Proboszczowie sceptycznie wypowiadają się na temat efektywności programu. Tylko co trzeci proboszcz uważa, że realizowany program duszpasterski 2013-2017 zmienił świadomość wiernych dotycząca sakramentu chrztu. Proboszczowie uważają, że program był zbyt teologiczny (44%), co utrudniało jego wykorzystanie.

Badani duchowni oczekują, że ogólnopolski program duszpasterski powinien zawierać przede wszystkim materiały homiletyczne (64%), liturgiczne (63%) i konspekty pracy dla grup parafialnych (62%). Wśród aktualnych uwarunkowań, które powinny być uwzględnione w ogólnopolskim programie duszpasterskim najczęściej wskazują kryzys rodziny (74%), niedojrzała wiara (70%), odchodzenie od wiary (64%) i małe zaangażowanie świeckich (60%).

Badanie metodą ankiety elektronicznej przeprowadził Wydział Teologiczny UKSW i ISKK we współpracy z Komisją Duszpasterstwa Ogólnego KEP. Wzięło w nim 1009 proboszczów z 40 diecezji.