Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

 

Religijność Polaków w perspektywie Europy Środkowej i Wschodniej

ISKK organizuje 15 maja 2017 r. seminarium prezentujące wyniki badań Pew Research Center, dotyczących religijności w Europie Środkowej i Wschodniej. Serdecznie zapraszamy.

Więcej…

 

Kult maryjny w Polsce

wikicommonsDuchowość maryjna zajmuje istotne miejsce w funkcjonowaniu parafii w Polsce. Na podstawie danych można stwierdzić, że po różańcu oraz nabożeństwach majowych nabożeństwo fatimskie stanowi jeden z zasadniczych rysów pobożności maryjnej we współczesnym polskim katolicyzmie. Pobożność maryjną cechuje jednak daleko posunięta różnorodność oraz bogactwo form, praktyk i zwyczajów.

Więcej…

 

25-lecie struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce

25 marca 2017 r. upływa 25 lat od ustanowienia nowej organizacji diecezji i prowincji kościelnych Kościoła katolickiego w Polsce. Decyzja ta, podjęta przez Papieża Jana Pawła II, została wyrażona w bulli Totus Tuus Poloniae Populus. Wydarzenie to określiło dzisiejszy kształt organizacyjny Kościoła katolickiego w Polsce i swoim znaczeniem może być porównywane z ukształtowaniem struktur kościelnych odrodzonego państwa polskiego w 1925 r.

Więcej…

 

Światowe Dni Młodzieży (World Youth Day 2016)

wikicommonsInstitute for Catholic Church Statistics and National Center for Culture has conducted research on participants of World Youth Day (WYD) in 2016.

Więcej…